Disclaimer

 

Aansprakelijkheid wegotbags.nl

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op consumenten die wegotbags.nl gebruiken. Door gebruik te maken van de wegotbags.nl website gaat de consument akkoord met de onderstaande voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen.

wegotbags.nl behoudt zich het recht voor om de voorwaarden op ieder moment aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om regelmatig de voorwaarden te lezen. De onderstaande overeenkomst bevat enkele afwijzingen van aansprakelijkheid.

 

Online aankopen via wegotbags.nl

wegotbags.nl verkoopt zelf géén producten, de organisatie beperkt zich tot het weergeven van webshops met de bijbehorende producten. Wanneer een consument heeft besloten om tot een online aankoop over te gaan, bestelt de consument deze direct bij de betreffende shop. wegotbags.nl is daarom niet aansprakelijk voor enige schade die is toegebracht aan de door de gebruiker bestelde goederen tijdens en na de verzending.

 

Reviews door consumenten

Op wegotbags.nl proberen we de reviews zo goed mogelijk te spiegelen met de reviews van de verkopende partij. Aan de reviews van consumenten zijn geen voorwaarden te verbinden.

 

Foutieve informatie

wegotbags.nl toont producten van verschillende webshops. Wanneer er veranderingen plaatsvinden bij de webshops, zoals product- of prijswijzigingen, kan het voorkomen dat deze webshops dit niet tijdig doorgeven aan wegotbags.nl.

wegotbags.nl houdt de wijzigingen van de webshops zo goed mogelijk bij. wegotbags.nl is echter niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen die de webshops hebben aangebracht.

 

Conflicten

wegotbags.nl zal zo goed als in het vermogen ligt, trachten om eventuele problemen die voortkomen uit de dienstverlening op te lossen.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze website. Alle tekst- en beeldinformatie op de wegotbags.nl site is auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht van deze site berust bij wegotbags.nl BV. De website van wegotbags.nl is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik en mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden, zonder schriftelijke toestemming van wegotbags.nl. De website van wegotbags.nl mag op geen enkele onrechtmatige manier gebruikt worden of gebruikt worden op een manier die schade kan toebrengen aan wegotbags.nl, zulks ter beoordeling van wegotbags.nl.